Nauka tańca

Nauka tańca

Z inicjatywy pani Moniki Urbaniak odbywa się w naszej sali gimnastycznej nauka tańców. Zajęcia prowadzone są w grupach koedukacyjnych i biorą w nich udział zarówno uczniowie klas II, jak i III, a więc wszyscy uczniowie naszej szkoły. Skład nauczycieli uzupełniają: pan Janusz Jankowiak i pan Waldemar Kozłowski.

Program zajęć obejmuje naukę kroków podstawowych: cza – czy, samby, walca wiedeńskiego, walca angielskiego, tanga i disco.

Celem zajęć jest kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce, uwrażliwienie młodzieży na muzykę, rozwój emocjonalności poprzez ekspresję taneczną, nauka koordynacji muzyczno – ruchowej, współpraca w grupie oraz ukazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu.