Rada Rodziców Gimnazjum nr 43 im. PTPN w Poznaniu

W imieniu Rady Rodziców przedstawiamy sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 43 w Poznaniu za rok szkolny 2017/2018. Na zebraniu „Trójek Klasowych” w dniu 18.10.2018 r. nastąpiły wybory uzupełniające do Rady Rodziców na stanowiska zwolnione przez rodziców uczniów kończących swoją edukację w roku szkolnym 2016/2017. Cały pełny skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia się następująco:

– Przewodniczący – p. Krzysztof Dienwebel – kl. IIIB
– Z-ca przewodniczącego – p. Ewa Łabędzka – kl. IIA
– Sekretarz – p. Marzena Łysiak – Domagała – kl. IIC
– Skarbnik – p. Justyna Grabarczyk – kl. IIIA

Członkowie Rady:
– Arleta Hałas – kl.III c
– Katarzyna Ceyza – kl. IIB
– Agnieszka Pausz – kl. IID
– Joanna Nehring – kl. IIIA
– Romana Budzińska – kl.IIB

Spośród wszystkich Członków Rady Rodziców zostały wybrane osoby do reprezentowania nas, rodziców, w Radzie Szkoły:
– p. Krzysztof Dienwebel
– p. Marzena Łysiak -Domagała
– p. Arleta Hałas

Dobrowolna kwota składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 została ustalona na poziomie 50,00 zł ale liczył się każdy grosz wpłacony do kasy Rady. Należy pamiętać, iż zebrane pieniądze w sposób bezpośredni bądź pośredni wracają później do uczniów naszego Gimnazjum. Dzięki tym środkom chcieliśmy wspierać, nagradzać i zachęcać do większej aktywności naszych uczniów.
Zwyczajowo zebrania Rady Rodziców odbywały się w dniu zebrań Wychowawców z Rodzicami wg harmonogramu podanego na rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018 z możliwością wyznaczenia dodatkowej daty spotkania. W okresie sprawozdawczym odbyło 6 zebrań Rady Rodziców. Realizując swoje zadania statutowe Rada Rodziców uczestniczyła w uchwaleniu zaproponowanego przez Panią Dyrektor Annę Neugebauer-Błaszyk Programu Wychowawczego i Profilaktyki na rok szkolny 2017/2018. Ponadto członkowie Rady Rodziców brali udział w wielu wydarzeniach i uroczystościach szkolnych.
W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność z budżetem w wysokości 775,21 PLN. W tym roku szkolnym wpłynęły składki w wysokości 1.630,00 zł od 6 klas, jedna klasa nie zasiliła kasy Rady Rodziców.

Zestawienie wpłat w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2017/2018:
klasa Kwota (PLN)
IIA 390,00
IIB 230,00
IIC 420,00
IID 0,00
IIIA 280,00
IIIB 210,00
IIIC 100,00

Dzięki tym środkom Rada Rodziców, na podstawie przyjętych uchwał, mogła sfinansować następujące przedsięwzięcia:
–  zakup kwiatów dla Dyrekcji z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” – 46,00 zł
– -zakup czekoladowych lizaków dla wszystkich uczniów na grudniowe „Mikołajki” – 89,82 zł
–  zakup nagród dla wszystkich uczestników eliminacji szkolnych w konkursach kuratoryjnych (biologia, fizyka, chemia, matematyka, geografia, historia, j. angielski, j. francuski). Wielkość nagrody uzależniona była od liczby konkursów w jakich startował dany uczeń – 377,37 zł
–  zakup kwiatów oraz słodyczy z okazji obchodów Dnia Patrona – 54,80 zł
–  zakup czekoladowych zajączków dla wszystkich uczniów z okazji Świąt Wielkanocnych + torebki do zapakowania – 252,40 zł
–  dofinansowanie do spływu kajakowego organizowanego przez p. Macieja Wochowskiego – 100,00 zł
–  sfinansowanie zakupu upominków dla podopiecznych Stowarzyszenia „Żurawinka” od Kółka PCK przy Gimnazjum nr 43 – 30,00 zł
–  dofinansowanie do wycieczki szkolnej w ramach „Zielonej Szkoły” dla 1 uczennicy – 100,00 zł
–  sfinansowanie zakupu nagrody dla 1 uczennicy uczestniczącej w zajęciach Kółka Teatralnego „Za kulisami” oraz zakup słodyczy jako nagrody dla klas II-III w ramach obchodów „Dnia Teatru” – 100,00 zł
– zakup nagród dla uczestników konkursów szkolnych, międzyszkolnych, rejonowych i wojewódzkich. Zestawienia konkursów i uczestników zostały sporządzone przez Wychowawców poszczególnych klas – 293,51 zł
– zwrot do klas 30% wpłaconych składek przez poszczególne klasy na zakończenie roku szkolnego (dofinansowanie do nagród, wycieczek, itp.) – 489,00 zł
– inne wydatki – 2,99 zł

Ponadto Rada Rodziców wspomogła szkolną akcję zbiórki darów dla bezdomnych zwierząt dowożąc wszystkie te dary do Schroniska w Skałowie. Pomogła zorganizować akcję „Słodki czwartek” polegającą na sprzedaży ciast upieczonych przez rodziców uczniów klas III i mającą na celu zgromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na coroczny Bal Gimnazjalisty.
W związku z zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22.06.2018 r. nastąpiło przekazanie obowiązków, zgromadzonych dokumentów, pieczątek oraz środków pieniężnych w kwocie 469,32 zł przez Przewodniczącego i Skarbnika innym Członkom Rady Rodziców – tj. rodzicom uczniów tegorocznych klas drugich, którzy będą kontynuowali działalność Rady Rodziców nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019…”

_____________________________________________________________

Podsumowanie I semestru r.szk. 20117/18

Podsumowując I semestr roku szkolnego 2017/2018 Rada Rodziców pragnie poinformować, iż uczennice i uczniowie naszej Szkoły mieli w grudniu osłodzone Mikołajki dzięki zakupionym czekoladowym lizakom.

Wspomogliśmy szkolną akcję zbiórki darów dla bezdomnych zwierząt dowożąc wszystkie te dary do Schroniska w SKałowie. I tutaj szczególne podziękowania dla Bartka Chlebowskiego i Jego taty Pana Mariusza za transport zebranych rzeczy.

Ponadto wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych w w konkurach z biologii, fizyki, historii, chemii, matematyki, geografii, j.angielskiego i j.francuskiego zostali nagrodzeni za udział w w/w konkursach. Wielkość nagrody uzależniona była od liczby konkursów, w jakich startował dany uczeń. Na zdjęciach przykładowe zestawy nagród i Mikołajkowe lizaki.

 

_____________________________________________________________

Aktualności:

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 21.03.2018 o godz.17.15.

Nieobowiązkowe spotkanie dla zainteresowanych rodziców klas trzecich w sprawie Balu Gimnazjalistów odbędzie się 21.03.2018 tuż po zebraniach z Wychowawcami , tj. po godz.19.00.

Serdecznie zapraszamy!

Skład:

Przewodniczący – Krzysztof Dienwebel – kl. IIIB

Wiceprzewodnicząca – Ewa Łabędzka – kl. IIA

Sekretarz – Marzena Łysiak–Domagała – kl. IIC

Skarbnik – Justyna Grabarczyk – kl. IIIA

Członkowie:

– Arleta Hałas – kl. IIIC

– Katarzyna Ceyza – kl. IIB

– Agnieszka Pausz – kl. IID

– Joanna Nehring –kl. IIIA

– Romana Budzińska – kl. IIB

Informujemy, iż spotkania Rady Rodziców odbywają się w dniach zebrań z rodzicami zgodnie z podanym na początku roku szkolnego 2017/2018 harmonogramem o godzinie 17.00. W razie konieczności nadzwyczajne spotkania będą ogłaszane bieżącymi komunikatami.

Dobrowolne wpłaty gotówkowe na rzecz Rady Rodziców mogą być dokonywane każdorazowo podczas spotkań Rady Rodziców. Podstawowa kwota składki ustalona w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50,00 zł ale liczy się każdy grosz. Pieniądze te bezpośrednio bądź pośrednio wracają później do naszych pociech. Dzięki tym środkom chcemy wspierać, nagradzać i zachęcać do większej aktywności uczniów naszego Gimnazjum.

Spośród Członków Rady Rodziców zostały wybrane osoby do reprezentowania nas, rodziców, w Radzie Szkoły:

– p. Krzysztof Dienwebel

– p. Marzena Łysiak-Domagała

– p. Arleta Hałas

Rada Rodziców informuje, iż w dniu 22.11.2017 r. tuż po zakończeniu zebrań z Wychowawcami (ok. godz.19.00) odbędzie się w Auli Szkoły spotkanie informacyjne dla wszystkich rodziców uczniów klas III w sprawie Balu Trzecioklasistów naszego Gimnazjum.

Jednocześnie przypominamy, iż comiesięczne zebranie dla Trójek Klasowych również w dniu 22.11.2017 r. o godz. 17.00 w sali 106.

Serdecznie zapraszamy!