Terminy zebrań z Rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

13 wrzesień – zebranie organizacyjne

18 październik

15 listopad

20 grudzień

10 styczeń – zebranie podsumowujące pracę w I semestrze

21 marzec – zapoznanie z procedurami egzaminów

9 maj – propozycje ocen, zagrożenia

6 czerwiec – zebranie końcowe