Terminy zebrań z Rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 13 wrzesień – zebranie organizacyjne 18 październik 15 listopad 20 grudzień 10 styczeń – zebranie podsumowujące pracę w I semestrze 21 marzec – zapoznanie z procedurami egzaminów 9 maj – propozycje ocen, zagrożenia 6 czerwiec – zebranie końcowe