Ekologia

2018.-6.18 – 2018.06.20 – Dni Promocji Zdrowia

Program podzielony jest na trzy powiązane ze sobą części.

DZIEŃ PIERWSZY:

Część pierwsza (ćwiczenia, realizacja których pozwoli uczniom uświadomić sobie czym jest zdrowie człowieka oraz czym jest zdrowy styl życia) – realizacja w poniedziałek 2018.06.18 – godziny 8.00 – 9.oo

Część druga – poświęcona „Hierarchii Potrzeb Człowieka” – realizacja poniedziałek 2018.06.18 – godziny 9.00 – 10.00

Część trzecia – poświęcona odżywianiu – czyli podstawowej potrzebie fizjologicznej. Zasady prawidłowego żywienia utrwalimy sobie bawiąc się w tworzenie komiksu. Wykorzystamy wyobraźnię oraz mądrość zawartą w zasadach prof. Bergera określanych jako 5 razy „U”. – realizacja w poniedziałek 2018-06-18 – godziny 10.20 – 13.00.

DZIEŃ DRUGI:

Temat przewodni: „Tolerancja czy agresja” – wpływ dobrych relacji na zdrowie.

Realizacja złożona z 6 części. Termin: 2018.06.19 – godziny 8.00 – 13.00.

DZIEŃ TRZECI:

Temat przewodni: „Cyberprzemoc”.

Realizacja złożona z 5 ćwiczeń. Termin: 2018.06.20.

 

_________________________________________________________________________

W dniu 11 stycznia 2018 r. odbyła się w Naszej szkole olimpiada „Zdrowy styl życia”.

W swoich kategoriach wiekowych rywalizowali przedstawiciele szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Z wielką przyjemnością informujemy, że w kategorii gimnazjów I miejsce zajęła Katarzyna Staniaszek z klasy 3b (opiekun: Pani Dyrektor Anna Neugebauer – Błaszyk).
W oczekiwaniu na wyniki konkursu grupa uczniów pod opieką siostry Magdaleny Matuszczak wystawiła „Jasełka”.

« 1 z 2 »

 

Ekologia w Gimnazjum nr 43 im. PTPN

Zobacz archiwum z lat poprzednich

— Gimnazjum nr 43 – Tydzień Promocji Zdrowia 2016 —

Dzień pierwszy – poniedziałek 20.06.2016 roku.

Hasło przewodnie „Dekalog zdrowia”. W pierwszym dniu uczniowie musieli wykonać 10 ćwiczeń, które pozwoliły im zrozumieć kompleksowe pojęcie zdrowia i swojego organizmu. Uczniowie realizując scenariusz dnia, opracowywali hasła i wykonywali plakaty na temat „Jaką wartością jest zdrowie?” i „Jak dbać o własne zdrowie?”. Uczniowie poznawali również wiadomości na temat stresu, „Czym jest stres?”, „Jak się objawia?” i  „Jak sobie radzić ze stresem”.
Dzień drugi – wtorek 21.06.2016 roku.

Realizacja zajęć w ramach projektu profilaktyki uzależnień.
Uczniowie w tym dniu przygotowywali reklamę „Zdrowie”, a następnie poznawali i omawiali czynniki ryzyka w poszczególnych obszarach naszego życia.
W dalszej części omawiane były zagadnienia zawiązane z :
– cyberprzemocą
– alkohol a uzależnienia młodzieży
– zachowania asertywne w grupie rówieśniczej
– papierosy a zdrowie człowieka
Atrakcyjną częścią tego dnia było spotkanie z panem Piotrem Zagajewskim, instruktorem ratownictwa wodnego z WOPR WIELKOPOLSKA. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Bezpieczna woda” i dostarczyło wielu wiadomości pozwalających na bezpieczny wypoczynek nad wodą, co jest w okolicznościach nadchodzących wakacji bardzo potrzebne.

Dzień trzeci – 22.06.2016 roku.

W tym dniu uczniowie realizowali przygotowane scenariusze zajęć na temat:
– „Dopalacze? Nie dziękuję”
– „Dopalacze – nie używam”
– „Ja wybrałem życie”
– „Ścieżka”
– „Dwie strony gry”
Gościliśmy w tym dniu również przedstawicieli fundacji „PRO FAMILIA MEA” z Poznania, którzy wprowadzili nas w projekt „Nasze zasady, Twoje bezpieczeństwo”. Fundacja zajmuje się walką ze środkami odurzającymi na terenie wielu poznańskich szkół. Zobaczyliśmy jak pracują psy, które potrafią wykryć te niebezpieczne substancje, potrafią one również wskazać osoby mające styczność z narkotykami. Wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem.

Dzień czwarty – 23.06.2016 roku

W tym dniu spotkaliśmy się z córką jednej z naszych nauczycielek, Basią Sikorą, która przedstawiła nam bardzo ciekawą prezentację na temat wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 roku.